Cartref    |    Aelodaeth y gymdeithas    |    Cyhoeddiadau    |    Teitlau newydd    |    Cysylltu ni    |    Cysylltiadau    |    English
Cymdeithas Gofnodion De Cymru

Sefydlwyd Cymdeithas Gofnodion De Cymru ym 1982, ei fwriad i gyhoeddu cyfres rheolaidd o destunau a gwaith arall ynglŷn hanes De Cymru, ac yn arbennig y siroedd hanesyddol Morgannwg a Mynwy.

Trwy'r cyhoeddiadau hyn, gall ffynhonellau gwreiddiol, a fyddai ar gael fel arall dim ond yn archifau a llyfrgelloedd, eu astudio gan fwy o ddarllenwyr. Mae pob testun yn cynnwys cyflwyniad ysgolheigaidd, nodiadau, llyfryddiaeth a geirfu eraill, sy'n helpu i roi'r ffynhonell wreiddiol yn ei chyd-destun hanesyddol.

Am danysgrifiad 20, yn daladwy yn flynyddol ym Mis Ebrill, gall aelodau'r Gymdeithas, sef unigolion neu sefydliadau, dderbyn copi am ddim o gyhoeddiad y flwyddyn gyfredol, a chael eu hysbysu o gyhoeddiadau newydd a chyfarfodydd y Gymdeithas.Cyhoeddiadau diweddar

Rhif 29, I hope to have a good passage...: the business letters of Captain Daniel Jenkins, 1902-1911. Golygwyd gyda rhagymadrodd gan David Jenkins, oedd wedi ei lansio ar 10 Rhagfyr 2016 (lluniwyd ar y dde). 

Mae'r gyfrol hon yn cynnwys testun copi llyfr lythyrau 500 tudalen a ysgrifennwyd gan Gapten Daniel Jenkins (1871-1922) rhwng 190 1908 ac ym 1910-11, pan oedd yn gorchymyn nifer o agerlongau tramp Caerdydd. Mae'r llythyrau hyn yn l pob tebyg yn unigryw gan eu bod yn ymddangos yn debygol eu bod yn gofnod llaw cyntaf unig o'r fasnach a wnaed gan sut fath o long yn yr ugeinfed ganrif gynnar. Darllenwch ragor...

------------------------------

Rhif 28. 'Cas Gan Gythraul: demonology, witchcraft and popular magic in eighteenth century Wales'. Gan T.P., golygwyd gan Lisa Tallis.

Testun unigryw ac eithaf byr yw hwn. Mae'n ymdriniaeth gyflawn o swyngyfaredd yng Nghymru yn yr iaith gynhenid, yn gynnar yn y deunawfed ganrif.

Mae'r awdur yn rhannu'i brofiadau a chredau ef, ei gysylltiadau a chymdogion, yn cyfrannu'i sgyrsiau 'r darllenydd, sy'n rhoi i'w waith deimlad bras a dilys.

Lansiwyd y llyfr, sydd ein cyhoeddiad dwyieithog cyntaf, yn Amgueddfa Abertawe ar 24 Hydref 2015. Darluniwyd y golygydd yma gyda'i theulu yn y digwyddiad. Darllenwch ragor...

Gwelwch ragor ►

 

  Dilynwch ni ar Facebook a Twitter 


Lawrlwythiadau

 
Hawlfraint  Cymdeithas Gofnodion De Cymru, elusen wedi'i chofrestru rhif 700285