Watch the record of time, every day, bit by bit disappear, every turn a circle, back to rolex replica the starting point, but still has been walking. A friend and I said that watches on behalf of enduring as the universe, the girl sent to you, all for your feelings can be a long long time. Watch is a concentrated expression of a man's taste in hublot replica life. Men generally only from the watch, pen (ball point pen), wallet, leather belt, leather bags on the choice and wear to show their fashion and taste. However, due to the leather wallet, leather bags are often slightly cumbersome and covered by women's fashion, so the choice of masculine men tend to watch and pen. The watch omega replica also embodies the pursuit of a man's life and grasp the future of tolerance.

 
Cartref    |    Aelodaeth y gymdeithas    |    Cyhoeddiadau    |    Teitlau newydd    |    Cysylltu ⠮i    |    Cysylltiadau    |    English
Cymdeithas Gofnodion De Cymru

Sefydlwyd Cymdeithas Gofnodion De Cymru ym 1982, ei fwriad i gyhoeddu cyfres rheolaidd o destunau a gwaith arall ynglŷn ⠨anes De Cymru, ac yn arbennig y siroedd hanesyddol Morgannwg a Mynwy.

Trwy'r cyhoeddiadau hyn, gall ffynhonellau gwreiddiol, a fyddai ar gael fel arall dim ond yn archifau a llyfrgelloedd, eu astudio gan fwy o ddarllenwyr. Mae pob testun yn cynnwys cyflwyniad ysgolheigaidd, nodiadau, llyfryddiaeth a geirfⵠeraill, sy'n helpu i roi'r ffynhonell wreiddiol yn ei chyd-destun hanesyddol.

Am danysgrifiad ଠyn daladwy yn flynyddol ym Mis Ebrill, gall aelodau'r Gymdeithas, sef unigolion neu sefydliadau, dderbyn copi am ddim o gyhoeddiad y flwyddyn gyfredol, a chael eu hysbysu o gyhoeddiadau newydd a chyfarfodydd y Gymdeithas.Cyhoeddiadau diweddar

Rhif 29, I hope to have a good passage...: the business letters of Captain Daniel Jenkins, 1902-1911. Golygwyd gyda rhagymadrodd gan David Jenkins, oedd wedi ei lansio ar 10 Rhagfyr 2016 (lluniwyd ar y dde). 

Mae'r gyfrol hon yn cynnwys testun copi llyfr lythyrau 500 tudalen a ysgrifennwyd gan Gapten Daniel Jenkins (1871-1922) rhwng 190 1908 ac ym 1910-11, pan oedd yn gorchymyn nifer o agerlongau tramp Caerdydd. Mae'r llythyrau hyn yn 젰ob tebyg yn unigryw gan eu bod yn ymddangos yn debygol eu bod yn gofnod llaw cyntaf unig o'r fasnach a wnaed gan sut fath o long yn yr ugeinfed ganrif gynnar. Darllenwch ragor...

------------------------------

Rhif 28. 'Cas Gan Gythraul: demonology, witchcraft and popular magic in eighteenth century Wales'. Gan T.P., golygwyd gan Lisa Tallis.

Testun unigryw ac eithaf byr yw hwn. Mae'n ymdriniaeth gyflawn o swyngyfaredd yng Nghymru yn yr iaith gynhenid, yn gynnar yn y deunawfed ganrif.

Mae'r awdur yn rhannu'i brofiadau a chredau ef, ei gysylltiadau a chymdogion, yn cyfrannu'i sgyrsiau ⧲ darllenydd, sy'n rhoi i'w waith deimlad bras a dilys.

Lansiwyd y llyfr, sydd ein cyhoeddiad dwyieithog cyntaf, yn Amgueddfa Abertawe ar 24 Hydref 2015. Darluniwyd y golygydd yma gyda'i theulu yn y digwyddiad. Darllenwch ragor...

Gwelwch ragor ►

 

  Dilynwch ni ar Facebook a Twitter 


Lawrlwythiadau

 
Hawlfraint 㹭deithas Gofnodion De Cymru, elusen wedi'i chofrestru rhif 700285